Vi kan reagere med kort varsel i forhold til igangværende cyber angreb ligesom vi hurtigt rykker ud, hvis der har været et angreb, som har forrettet skade på virksomhedens IT-systemer.IR kan tegnes som en abonnents ordning eller man kan kontakte os på telefon 71991919 i tilfælde af akut opstået behov. Har man abonnent vil man automatisk være vores første prioritet. ‍‍‍

Incident Responce‍‍‍

‍‍‍Denne form for workshop har til formål at højne forståelsen for, hvor vigtigt det er at værne om virksomhedens data imod tyveri. Workshoppen kan skræddersyes til ethvert behov f.eks. i forhold til CEO Fraud, data beskyttelses regler, datacenter angreb mm. Workshoppens ultimative formål er uddannelse i hvilke forholdsregler der skal tages i forhold til at begrænse eller helt eliminere IT sikkerheds mæssige huller i organisationen‍‍‍

Awareness workshop

‍‍‍Som et led I at uddanne virksomhedernes medarbejdere skræddersyer vi kampagner, hvor medarbejderne modtager mails vi har designet og som skal være med til at højne opmærksomheden hos medarbejderne i forhold til denne trussel og derved styrke virksomhedens sikkerhed samlet set.‍‍‍

Phishing‍‍‍ kampagne

‍‍‍Vi tester virksomhedens sikkerhed via en simuleret penetration på alle niveauer. Det giver virksomheden viden om, hvor der er svagheder i den generelle sikkerhed og dermed mulighed for at imødegå trusler. Metoden er en kombination af hardware, social engineering og fysisk uautoriseret indtrængen.‍‍‍

PEN-Test

U.K.

‍‍‍V‍‍‍i opstiller et tænkt scenarie, som har til formål at træne IT personale i at opdage og imødegå cyber angreb, som et rollespil. Hensigten er at klæde IT afdelingen på til at imødegå cyber angreb samt at ”rydde” op efter et angreb.

Defence Game

EAGLE SHARK CYBER DEFENCE (ESCD) udbyder rådgivning og IT-sikkerheds løsninger herunder ”Pen tests”, ”Phishing kampagner og workshops”, ”IR – Incident Response”, ”IT kontra observation” og ”Awareness workshops”.‍‍‍

VORES ‍‍‍STAB

ESCD staben er uddannet, som ”etiske hackere”, og har tilsammen mange års erfaring i IT-sikkerhed. Dertil et stort kendskab og forståelse for IT-trussels billedet, person data beskyttelse (GDPR), hacker gadget, IT-netværk, IT-infrastruktur og social adfærd.

‍‍‍ESCD teamet består af personer med baggrund fra efterretningsvæsnet og har særlige kompetencer indenfor OSINT, efterforskning, Social Engineering og er certificerede ”Information System Security Professional”.

EAGLE SHARK CYBER DEFENCE ApS

Frederiksgade 7, 1265 København K
Denmark

TLF‍‍‍: +45 71 99 19 19 - CVR‍‍‍.: 38 55 88 11 - MAIL: [email protected]

Spyware er et voksende problem. Vi identificere og fjerner spyware, som er blevet installeret på telefoner og computere ligesom vi kan identificere og fjerne fjendtlig overvågning via sociale medier, identificere og fjerne uautoriserede ”bagdørs adgange” via fysisk udstyr samt andre former for illegalt overvågnings udstyr.Derved forhindres at fortrolig information om eksempelvis virksomhedens udvikling havner i de forkerte hænder.

Kontra observation‍‍‍

EAGLE SHARK CYBER DEFENCE;‍‍‍ IT "Awareness workshop" film‍‍‍

‍‍‍IT-SIKKERHED‍‍‍

ORG‍‍‍.